About US

- CETIA CO.,LTD. -

บริษัท ซีเทีย จำกัด ตัวแทนจำหน่ายเครื่องปั๊มลม และอุปกรณ์ลม บริการออกแบบระบบลมอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการของ บริษัท แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เครื่องปั๊มลมคุณภาพสูงสัญชาติ เบลเยี่ยม ที่มุ่งเน้นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

ด้วยบริการครบวงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ ไปจนถึงการร่วมกันวางแผนออกแบบระบบลม สำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมให้เหมาะสม และเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน อ้างอิงได้มาตรฐานคุณภาพลมตาม ISO 8573-1 : 2010 และยังคงคำนึงไปถึงการออกแบบระบบลม ที่เน้นด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน โดยมุ่งเน้นในการนำวิวัฒนาการเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนระบบอย่างต่อเนื่อง เน้นลักษณะการใช้งานที่ง่าย สามารถลดค่าไฟฟ้ารวมภายในโรงงานอุตสาหกรรมลงได้อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการไปถึงบริการหลังการขาย การซ่อมบำรุงเครื่องปั๊มลมและอุปกรณ์ลมครบวงจร พร้อมการให้คำแนะนำให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการแก่ผู้ใช้เครื่องปั๊มลมให้สูงที่สุด

หนังสือแต่งตั้ง Dealer

- KANYAKIJ -

บริษัท กันยกิจ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท ซีเทีย จำกัด พร้อมให้บริการออกแบบงานติดตั้งท่อลม ท่อประปา ท่อก๊าซ งานไฟฟ้า งานติดตั้ง AIR DUCT งานระบบเดินท่ออากาศ ก๊าซ PIPE LINE PIPPING SYSTEM อีกทั้งให้บริการงานติดตั้งไฟฟ้าครอบคลุมห้องเครื่องปั๊มลมจนถึงทั่วโรงงาน และให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขพัฒนาระบบท่ออุตสาหกรรม โดย บริษัท กันยกิจ จำกัด มุ้งเน้นเรื่องออกแบบงานติดตั้งที่ได้คุณภาพความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้เป็นมาตรฐานสากล พร้อมให้คำแนะนำโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ