Atlas Copco Amphawa Seminar

Activity>Year 2018>Atlas Copco Amphawa Seminar

Atlas Copco Amphawa Seminar

เมื่อวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2018 ทาง บริษัท ซีเทีย ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอมรม สัมมนากับทาง Atlas Copco Thailand ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยภายในงาน ได้มีการจัดเทรนนิ่งในส่วนของ technical เครื่องจักร และได้มีการเชิญเจ้าหน้าที่จาก Sales101 มาให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพในการขายและการดูแลลูกค้า

Activity>Year 2018>Atlas Copco Amphawa Seminar