Knowledge > Air Compressor

- Air Compressor Topics -

โดยปกติแล้วปั๊มลมสำหรับงานอุตสาหกรรม ทั่วไปถือว่าเป็นเครื่องจักรที่ทำงานหนักที่สุดในโรงงานอุตสาหกรรม บางโรงงานอาจจะมีการ run ใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน และมีเวลาให้เครื่องปั๊มลมได้พักเพียงอาทิตย์ละไม่เกิน 2 ชั่วโมง จึงไม่แปลกที่ปั๊มลมจะเป็นหนึ่งในเครื่องจักรที่เสี่ยงต่อการ shutdown มากที่สุดตัวหนึ่ง ดังนั้นการดูแลปั๊มลมอย่างไกล้ชิดจะสามารถช่วยให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิด down time ได้อย่างดี


อธิบายหลักการทำงานของปั๊มลมอุตสาหกรรมชนิด rotary screw oil flooded ปั๊มลมชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำมันถือว่าเป็นป็นปั๊มลมชนิดที่มีการใช้อย่างแพร่หลายที่สุดชนิดหนึ่ง

การกลั่นตัวของน้ำในระบบ หรือ condensation คือการที่ตัวเครื่องปั๊มลมนั้นถูกใช้งานน้อยเกินไป จนอุณหภูมิของน้ำมันในเครื่องปั๊มลมต่ำเกินกว่าจุดที่ระบบสามารถยอมรับได้ทำให้เครื่องเสียหาย

การป้องกันการกลั่นตัวของน้ำในระบบปั๊มลม สามารถทำได้อย่างง่ายผ่านการอ่าน condensation graph เพื่อหาตัวเลขอุณหภูมิที่ชัดเจนของปั๊มลมเครื่องนั้นๆ เนื่องจากหน้างานแต่ละที่มีลักษณะการใช้งาน และอุณหภูมิรอบที่ต่างกัน

ปั๊มลมอุตสาหกรรมถือว่าเป็นเครื่องจักรที่ทำงานหนักที่สุดในโรงงานตัวหนึ่ง ดังนั้นการดูแลปั๊มลมให้ถูกต้องตามหลักการถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพื่อช่วยลดโอกาสการเกิด down time ในระบบลมได้

การเกิดการ shutdown อุณหภูมิสูงของปั๊มลมนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในอาการ shutdown ที่พบเจอได้บ่อยที่สุดอาการหนึ่ง ซึ่งปัจจัยสาเหตุของการเกิดการ shutdown นั้นมีหลากหลายมาก

การเกิดน้ำมันไปกับลมจากระบบปั๊มลมถือว่าเป็นเรื่องปกติ ถ้าปริมานน้ำมันนั้นไม่ได้ออกมาเยอะจนเกินไป แลัวเท่าไรถึงเรียกว่าเยอะ และเราจะหาวิธีหลีกเลี่ยงปัญหาได้อย่างไรบ้าง

Cooler ในปั๊มลมใช้ในการลดอุณหภูมิลมอัดจากปั๊มลมนั้นถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อช่วยให้ลมที่ผลิตและส่งออกไปใช้งานมีอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่ส่งผลเสียต่อเครื่องจักรปลายทาง หรือสินค้าในกระบวนการผลิต

Screw element ขอปั๊มลมถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความเฉพาะตัวมากตัวหนึ่ง อุปกรณ์มีส่วนประกอบของฟันสกรูโดยแบ่งออกเป็น 2 ชิ้น ทำหน้าที่ขบรีดลมจนเกิดเป็นแรงดันเอาไว้ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม

ปั๊มลมที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมนั้นหลักๆ จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ ชนิด screw element กับชนิด piston type ซึ่งเทคโนโลยีแต่ละชนิดนั้นมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานตามแต่ละอุตสาหกรรม

การที่เครื่องปั๊มลมถูกใช้งานในสภาพที่มี running hour กับ loading hour ใกล้เคียงกันมากเกินไป หรือแตกต่างกันมากจนเกินไป จนทำให้เครื่องมีความเสี่ยงที่จะทำให้อุปกรณ์ภายในเสียหายได้

น้ำในระบบปั๊มลมหรือน้ำรั่วไหลจากปั๊มลม เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้บ่อยมาก อาจเป็นอันตรายต่อระบบอัดอากาศ และทำให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเกิดการสิ้นเปลืองอย่างมาก

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาต้นทุนค่าพลังงานได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้หลายบริษัทหาแนวทางเพื่อลดต้นทุน เพื่อที่จะหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ แล้วระบบของคุณควรได้รับการประเมินหรือการตรวจสอบ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย


Knowledge>Air Compressor