Knowledg>General Topics

-General Topics-

งานวิจัยพฤติกรรมการใช้ปั๊มลม ในโรงงานอุตสาหกรรม ของแต่ละโรงงานเพื่อหาพฤติกรรมในภาพรวมว่ามีการใช้ลมในลักษณะใด และการวิจับ inverter สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

เปรียบเทียบข้อแตกต่างของการใช้ปั๊มลมเครื่องใหม่ กับการใช้ปั๊มลมมือสอง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อเครื่องจักรใหม่ แต่ยังไม่รู้ว่าข้อดีข้อเสียของทั้งสองแบบแตกต่างกันอย่างไร

ตัวเลือกของ inverter สำหรับปั๊มลมนั้น สามารถแตกออกเป็นสองชนิดคือ integrated inverter และอีกชนิดคือเอาปั๊มลม fixed speed มาติด inverter เพิ่ม ซึ่งทั้งสองแบบมีข้อดีแตกต่างกัน

ณ ปัจจุบันปั๊มลมที่ใช้งานอยู่มีในอุตสาหกรรม มีอยู่หลายประเภท การเลือกปั๊มลมนั้น จึงควรจะต้องมีข้อพิจารณาเลือกให้ถูกต้อง และเหมาะกับธุรกิจของผู้ใช้เครื่อง เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายต่อระบบไลน์ผลิต

ปัจจุบันการเลือกปั๊มลมไปใช้งานซักตัวนั้นจำเป็นต้องมีการพิจารณาหลายๆ ปัจจัย ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบพฤติกรรมปั๊มลม จะสามารถช่วยให้การเลือกเกิดความแม่นยำมากขึ้น

Mainline filter เป็นหนึ่งในชุดอุปกรณ์กลุ่ม air treatment ใช้ในระบบปั๊มลมอุตสาหกรรม ออกแบบไว้สำหรับใช้ในการกรองฝุ่นแห้ง, ฝุ่นเปียก, น้ำมัน ไปจนถึงไอน้ำมัน เพื่อให้ลมที่ผลิตส่งเข้าไปในไลน์ผลิต

ในบางอุตสาหกรรมอาจมีการกำหนด Class ของลมมากับเครื่องจักรที่ใช้สำหรับผลิต ดันนั้นการเข้าใจ ISO ตัวนี้จะช่วยให้ผู้ใช้เครื่องสามารถออกแบบระบบได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ระบบการจัดการ ISO 14001:2015 เป็น ISO ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นสำหรับโรงงานที่ต้องทำ ISO ตัวดังกล่าว การมีความเข้าใจที่ถูกต้องของ ISO ตัวนี้ จะช่วยให้ผู้ใช้เครื่องสามารถออกแบบระบบได้ง่ายขึ้น

ถังพักลม (Air Receiver Tank) เป็นหนึ่งในอุปกรณ์มาตรฐานที่ต้องมีในทุกห้องเครื่องปั๊มลม ใช้สำหรับเก็บลมอัดที่ต่อมาจากระบบของปั๊มลม และการออกแบบขนาดของถังพักลมนั้น จำเป็นต้องมีการคำนวนให้เหมาะสม


Knowledg>General Topics