Knowledge>General Topics>What is data logger

Data Logger คืออะไร ทำไมต้องทำ Data Logger


Data Logger คืออะไรทำไมต้องทำ Data Logger เมื่อวันเวลาผ่านไปเทคโนโลยีการทำงานก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ปัจจุบันการที่เราจะเลือกปั๊มลมไปใช้งานซักตัวก็มีตัวช่วยหลายๆ อย่างเข้ามามากมาย ถ้าเป็นสมัยเมื่อ 20 ปีที่แล้วเราคงทำได้แค่เช็คว่าเครื่องจักรในไลน์ผลิตของเรานั้นใช้ flow ลมเท่าไร เครื่องใช้ลมที่กี่บาร์ แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ได้มีอุปกรณ์ตัวช่วยเข้ามานั้นคือ data logger หลังจากนี้จะขอเปลี่ยนคำเรียกเป็น iiTrak แทน ซึ่ง iiTrak คือชื่ออุปกรณ์สำหรับในการจับพฤติกรรมการทำงานของปั๊มลม

** อุปกรณ์ iiTrak สำหรับจับพฤติกรรมเครื่อง **

สิ่งที่ทำให้การเลือกเครื่องปั๊มลมซักตัวเปลี่ยนไปนั้นเพราะว่า iiTrak นั้นเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ตรวจจับพฤติกรรมการใช้งานของระบบลม หมายความว่าเราจะสามารถรู้ได้ว่าเครื่องที่เราใช้งานอยู่นั้นภายใน 1 สัปดาห์นั้นทำงานเป็นอย่างไร peak load หรือ average flow ที่ใช้งานนั้นอยู่ที่เท่าไร แล้วเราสามารถเอาค่าไปคำนวนเป็นผลลัพธ์อื่นได้อีกมากมายซึ่งทำให้การเลือกเครื่องจักรซักตัวนั้นจะสามารถทำได้แม่นยำขึ้นเยอะมาก และสิ่งที่ผู้ใช้งานสามารถหาออกมาจาก report ของ iiTrak มีดังนี้

 • พฤติกรรม trend ของการใช้ลมในแต่ละวัน
 • ปริมาณลมสูงสุดที่มีการใช้งาน (peak load)
 • อัตราการใช้ลมเฉลี่ย
 • อัตราส่วนการใช้เครื่องปั๊มลมว่าใช้เครื่องกี่เปอร์เซ็นต์ (load/unload กี่เปอร์เซ็นต์)
 • ประเมินค่าไฟปัจจุบันเป็นรายสัปดาห์และรายปี

หลังจากค่าที่เราเก็บออกมาได้ เราสามารถต่อยอดต่อได้ โดยเราสามารถเอาค่าที่มีมาจำลองเครื่องตัวใหม่เข้าไปแทนที่เครื่องตัวเก่า โดยเอาเครื่องตัวใหม่ที่มีอัตราการกินไฟที่แตกต่าง (ทั่วไปจะประหยัดไฟกว่าเครื่องตัวเก่า ณ กิโลวัตรที่เท่าๆ กัน เนื่องจากการออกแบบเครื่องรุ่นใหม่ย่อมกินพลังงานน้อยลงกว่าเครื่องรุ่นเก่า) แล้วจำลองออกมาว่าเครื่องตัวที่จะเอามาทดแทน ตัวไหนเป็นเครื่องที่เหมาะสม และค่าที่เก็บออกมาได้ สามารถเอาไปประเมินเทียบได้ว่าผู้ใช้งานเหมาะกับเครื่อง Inverter หรือไม่

จากรูปจะเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้งานของเครื่องของ 2 สถานที่ครับ รูป A จะเห็นว่ากราฟมีการสวิงตัวค่อนข้างเยอะ ระหว่างช่วงการใช้ลมสูงสุดกับต่ำสุดค่อนข้างแตกต่างกันมาก ในขณะที่ รูป B ที่มาจากคนละสถานที่ (แน่นอนพฤติกรรมย่อมต้องแตกต่างกัน) ลักษณะของกราฟจะมีความเป็นเส้นตรงมากกว่า ถ้าดูจากรูปก็พอจะบอกเบื้องต้นได้ครับว่ารูป A ดูแล้วจะมีแนวโน้มที่เหมาะกับการใช้ inverter มากกว่ารูป B ดังนั้นเวลาเราจำลองเครื่องเข้าไปเพื่อหาว่าเครื่องตัวไหนจะเป็นตัวที่เหมาะสมสำหรับหน้างาน เราจะต้องใช้โปรแกรมของ iiTrak เป็นตัววิเคราะห์เพื่อเลือกเครื่อง ถ้าเราเลือกเครื่องที่เป็น inverter เราจะต้องดูว่าระยะคืนทุนนั้นอยู่ที่กี่ปี ทั่วไปไม่ควรเกิน 4 ปี แล้วหลังจากผ่านระยะคืนทุนแล้วจะสามารถประหยัดค่าไฟไปได้กี่บาทต่อปี ถ้าระยะเวลาคืนทุนนานเกินไปเราจะมองว่าการลงทุนนั้นเริ่มไม่คุ้มค่าสำหรับสถานนี้นั้นๆ ซึ่งจากรูป B ถ้าเราเอาเครื่อง inverter ติดตั้งเข้าไป แนวโน้มน่าจะเป็นการลงทุนที่คืนทุนช้ากว่า

*** รูป A ***

*** รูป B ***

การรู้พฤติกรรมเครื่องอัดลมสำคัญอย่างไร

ช่วยต่อยอดการพัฒนาระบบเครื่องอัดลมได้หลายรูปแบบ โดยนำข้อมูลที่ได้มาในการสร้างห้องเครื่องจำลองเพื่อวางแผนลดค่าไฟระบบโรงงาน ซึ่งการวางแผนพัฒนาผ่านระบบห้องเครื่องจำลองจะได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำมากกว่า


การจับพฤติกรรม Data Logger เหมาะกับใคร

 • โรงงานที่มีโครงการเปลี่ยนเครื่องอัดลมตัวเก่าเป็นเครื่องอัดลมตัวใหม่
 • โรงงานที่มีแผนต้องการควบคุมจำนวนเครื่องอัดลม
 • โรงงานที่มีแผนการจัดการพลังงาน และต้องการลดพลังงานภายในโรงงาน
 • โรงงานที่มีแผนขยายไลน์ผลิตเพิ่ม

ลิมิตของอุปกรณ์

 • ไม่สามารถใช้กับงานสร้างโรงงานใหม่ได้
 • iiTrak ไม่สามารถบอกประสิทธิภาพของเครื่องปั๊มลมได้


Data Logger สามารถวัดค่าอะไรออกมาได้บ้าง

ข้อมูลที่ได้จากการวัดพฤติกรรมเครื่องอัดลมสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายหมวดหมู่ ดังนี้

 • ลักษณะการใช้ลมในแต่ละวัน และช่วงเวลา
 • ปริมานการใช้ลมสูงสุด และต่ำสุด
 • ปริมานการใช้ลมเฉลี่ย
 • ความคุ้มค่าของการใช้เครื่องอัดลมแต่ละเครื่อง
 • ประเมินค่าไฟเฉลี่ยรายปี
 • ประเมินค่าพลังงานสูญเสีย (waste energy)

ลงทะเบียนจับ iiTrak ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านสามารถขอลงทะเบียนจับ iiTrak ได้ ที่นี่ CLICK

Research / งานวิจัย

ปัจจุบันเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานในเครื่องปั๊มลมนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่โดดเด่นและเห็นผลชัดที่สุดคงหนีไม่พ้นรุ่นปั๊มลมที่มาพร้อม inverter ซึ่งทาง Atlas Copco เองนั้นเป็นบริษัทแรกของโลกผู้ที่ได้เริ่มนำเทคโนโลยี inverter เข้ามาใช้งานกับตัวปั๊มลมและได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบของอุปกรณ์ให้มีการประหยัดพลังงานให้มากขึ้นตลอดเวลา

Knowledge>General Topics>What is data logger