Knoeledge>Nitrogen Generator & Oxygen Generator Topics

-Nitrogen Generator & Oxygen Generator Topics-

เครื่อง nitrogen generator หลักการคือเราจะตั้ง plant ผลิตไนโตรเจนของเราเองภายในรั้วโรงงานครับ โดยเป็นเทคโนโลยี PSA ที่มาจากคำว่า pressure swing absorption ข้อดีคือเราจะมีไนโตรเจนจ่ายเข้าระบบได้ 24 ชั่วโมงทั้งปี ซึ่งทำให้ reliability ของระบบสูงกว่าการซื้อจากข้างนอกเข้ามาเพราะไม่ต้องมีการวางแผน schedule เพื่อคอยเติมไนโตรเจนหรือค่าขนส่งที่เกิดขึ้น ดังนั้นค่าใช้จ่ายในระยะยาวจะถูกกว่าการซื้อไนโตรเจนมาเติมเองเอามากๆ


วิธีการทำงานของ nitrogen generator เทคโนโลยี Pressure Swing Absorption (PSA) มีลักษณะการทำงานคล้ายกับการทงานของเครื่องทำลมแห้งชนิดเม็ดสาร desiccant air dryer

วิธีการดักจับออกซิเจนโดยใช้ membrane ของ nitrogen generator มีลักษณะการทำงานคล้ายกับเครื่องทำลมแห้งชนิด membrane หลักการทำงานคือการให้อากาศวิ่งผ่าน fiber ชนิดพิเศษ

โดยปกติการสั่งซื้อไนโตรเจนเหลวชนิดเติม มาตรฐานของไนโตรเจนที่ถูกจัดส่งเข้าหน้างาน ตามโดยธรรมชาติไม่ใช่ทุก application แต่จำเป็นที่จะต้องมีการใช้ก๊าซไนโตรเจนที่มีค่าความบริสุทธิ์สูงถึง 99.999%

การติดตั้ง plant nitrogen generator นั้นจะต้องดำเนินการติดตั้งส่วนประกอบที่สมบูรณ์ตามลำดับขั้นตอนของอุปกรณ์และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวัง อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010

ก๊าซไนโตรเจนเป็นตัวการสำคัญที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการ Modified Atmosphere Packaging (MAP) สำหรับกระบวนการนี้ ก๊าซไนโตรเจนจะถูกเติมลงในหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อไล่ความชื้น เพื่อแทนที่ก๊าซออกซิเจน

บริษัท แอตลาส คอปโก้ ได้เข้าช่วยเหลือให้การสนับสนุนพัฒนาระบบแก๊สไนโตรเจนสำหรับเติมลมยางให้กับสายการบิน Fly Dubai ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง Fly Dubai นั้นใช้วิธีเติมลมยางโดยการซื้อแก๊สไนโตรเจนแบบหลอด

Knoeledge>Nitrogen Generator & Oxygen Generator Topics