Plant Nitrogen Generator

-ขั้นตอนในการติดตั้งNitrogen generator-


1. ขั้นตอนในการติดตั้ง plan nitrogen generator

การติดตั้ง plant nitrogen generator นั้นจะต้องดำเนินการติดตั้งส่วนประกอบที่สมบูรณ์ตามลำดับขั้นตอนของอุปกรณ์และจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวัง เพื่อให้โรงงานผลิตเครื่องกำเนิด nitrogen ทำงานได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010

Complete Set of Nitrogen Generator Plant

ขั้นตอนการติดตั้งตามภาพข้างต้นนี้ สามารถทำให้คุณภาพของอากาศที่ไหลเข้าได้ที่ 2-4-1 ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 และสามารถรองรับอุปกรณ์อื่นๆได้เช่นกัน

อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งมีรายละเอียดดังนี้

1. Pipping Installation

2. Air compressor

3. Air dryer

4. Inlet filter

5. Inlet air receiver

6. Nitrogen generator

7. Nitrogen receiver

8. Outlet filter

2. อันตรายจากไนโตรเจน

ไนโตรเจนไม่ใช่สารที่เป็นพิษแต่ไนโตรเจนนั้นมีความเข้มข้นค่อนข้างสูง อากาศที่เราหายใจโดยทั่วไปมีไนโตรเจน 78% ส่วนที่เหลือจะเป็นออกซิเจน หากร่างกายคนเรามีความเข้มข้นของไนโตรเจนมากกว่า 84% ( ออกซิเจน 16% ) การตอบสนองของคนเราจะไม่สมบูรณ์ การตัดสินใจของคนภายใต้สภาวะดังกล่าว อาจคิดและตัดสินใจช้าลงและเราเองจะไม่สามารถรู้ตัวได้เลยว่ากำลังตกอยู่ในอันตราย และหากความเข้มข้นของไนโตรเจนอยู่ในร่างกายสูงหรือมากว่า 94% คุณอาจจะเสียชีวิตได้ในทันที ดังนั้นการติดตั้ง nitrogen generator นั้นจำเป็นต้องได้รับการออกแบบอย่างเหมาะและคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยร่วมด้วย

ส่วนข้อดีของไนโตรเจนนั้น จะช่วยลดโอกาสในการเกิดเพลิงไหม้ โดยการกำจัดออกซิเจนที่จำเป็นสำหรับการติดไฟ ด้วยเหตุนี้การใช้ไนโตรเจนจึงมีการนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

3. วิธีการป้องกันอันตรายจากการใช้ก๊าซไนโตรเจน

   1. เราต้องทราบว่าไนโตรเจนถูกปลดปล่อยออกมา มาจากตำแหน่งไหนบ้าง และจุดที่ปลดปล่อยไนโตรเจนควรเป็นจุดที่อยู่นอกอาคาร หรือ ปลดปล่อยไปยังระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับไนโตรเจนได้อย่างปลอดภัย
   2. เราต้องทราบว่าไนโตรเจนของโรงงานมีการใช้งานที่จุดไหนบ้าง และต้องมั่นใจว่าท่อไนโตรเจนทุกท่อมีป้ายระบุไว้อย่างชัดเจน
   3. ทำการตรวจเช็คสายโฮสที่ใช้งานกับไนโตรเจนและสายโฮสที่ใช้งานกับสารพิษ อย่าใช้สายโฮสที่มีรอยรั่ว
   4. ต้องมั่นใจว่าระบบการระบายอากาศในโรงงานใช้งานได้อย่างเหมาะสม เพราะมันไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้เราสบายใจเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้สำหรับขจัดอันตรายที่มีโอกาสปนเปื้อนมากับอากาศด้วย
   5. ต้องตระหนักว่าสภาวะอับอากาศอาจเกิดขึ้นได้จากสิ่งกีดขวางแบบชั่วคราว เช่น พลาสติก หรือ ผ้าใบ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ล้อมขึ้นชั่วคราวเพื่อป้องกันฝนและแดด
   6. พิจารณาการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในบริเวณที่มีการใช้งานไนโตรเจนเพื่อให้แน่ใจว่าปริมาณออกซิเจนไม่ต่ำกว่าระดับที่ปลอดภัย
   7. ต้องทำการตรวจวัดออกซิเจนทุกครั้งก่อนการทำงานใกล้กับบริเวณที่มีการเปิดถัง หรือ ก่อนการทำงานในที่อับอากาศ

สนใจติดตามข่าวสารอัพเดทความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมปั๊มลมใหม่ๆ สามารถกดติดตามพวกเราได้ที่

Social Media: www.facebook.com/cetiagroup

Line: @cetiacorp