G Series Size II

Product > Air Compressor > G Series Size II

Air Compressor Atlas Copco

Model G Series Size II

เครื่องอัดลมรุ่น G Size II เทคโนโลยี oil injected rotary screw air compressor เครื่องรุ่นใหญ่ขนาดเริ่มต้นที่ 110 kW ออกแบบเฉพาะสำหรับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมหนัก สามารถทำงานต่อเนื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมง มาพร้อมระบบควบคุม Elektronikon® Controller ประหยัดพลังงาน สามารถเลือก option เสริมต่างๆ ได้มากมาย เพื่อให้เหมาะกับทุกสภาพการใช้งาน โดยเฉพาะงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือมีการใช้งานต่อเนื่อง

Product Features

Technology : Oil Injected Screw Compressor

 • Direct Drive
 • Elektronikon Controller
 • Electronic no-loss water drain
 • VSD Cubicle
 • Average Energy Saving up to 35%
 • Free Satellite

Module Features

 • ES Control option available (Syncing system)
 • Protecting Air Compressor
 • History Record
 • Auto start after voltage failure

อธิบายวิธีการทำงานของปั๊มลม air compressor ชนิด oil injected screw air compressor (ชนิดที่ใช้น้ำมัน) โดยเป็นการอธิบายกระบวนการวิธีการรีดลมของ screw และกลไกการระบายความร้อนของระบบ ซึ่งกระบวนการสร้างลมจะมีการแบ่งลูปการทำงานออกเป็น 2 ลูป คือลูปของลม และลูปของน้ำมัน

ปัจจุบันเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานในเครื่องปั๊มลมนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่โดดเด่นและเห็นผลชัดที่สุดคงหนีไม่พ้นรุ่นปั๊มลมที่มาพร้อม inverter ซึ่งทาง Atlas Copco เองนั้นเป็นบริษัทแรกของโลกผู้ที่ได้เริ่มนำเทคโนโลยี inverter เข้ามาใช้งานกับตัวปั๊มลมและได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบของอุปกรณ์ให้มีการประหยัดพลังงานให้มากขึ้นตลอดเวลาAir Compressor Product

Model G Series Size II

Technology : Oil Injected Screw Air Compressor

Size : From 110 kW to 250 kW (150 HP to 200 HP)

Flow : From 334 l/sec to 681 l/sec, From 708 cfm to 1443 cfm

Option Available

 • Integrated inverter from size 110 kW to 160 kW


Online Catalog

5. G110-250(VSD)_Wuxi_2935059011 LR.pdf


Related Product / สินค้าที่เกี่ยวข้อง

เครื่องทำลมแห้ง air dryer คุณภาพสูง Atlas Copco ออกแบบมาเพื่อดึงน้ำออกจากระบบลม โดยสามารถคำนวนค่าเพื่อการันตีค่า pressure dew point ให้สอดคล้องกับ application ของทางผู้ใช้งาน

Atlas Copco quality air treatment mainline filter อุปกรณ์สำหรับการกรองลมจากระบบปั๊มลมเพื่อให้ได้ลมคุณภาพ โดยสามารถกำหนดลมให้ได้มาตรฐาน ISO 8573-1 : 2010 ตามแต่ application ที่ต้องการใช้งาน ซึ่ง mainline filter สามารถเปลี่ยนการกรองได้ออกเป็นหลายเกรด

เทคโนโลยีเฉพาะของ Atlas Copco เครื่อง data logger สำหรับตรวจจับพฤติกรรมปั๊มลมโดยใช้โปรแกรม Airchitect จับกระแสการทำงานของปั๊มลม ซึ่งสามารถทำให้รู้พฤติกรรม trend ของการใช้ลมในแต่ละวันปริมาณลมสูงสุดที่มีการใช้งาน (peak load) และประเมินค่าไฟปัจจุบันเป็นรายสัปดาห์และรายปี

บริษัท ซีเทีย จำกัด ร่วมกับ Atlas Copco Thailand คือผู้นำด้านการประหยัดพลังงานในวงการอุตสาหกรรมปั๊มลม air compressor ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ผลิตสามารถลดค่าใช้จ่ายภายในโรงงานไปได้กว่า 50% ภายใต้คำแนะนำของทีมวิศวกร ที่ผ่านการอบรมด้านพลังงานภายใต้ Atlas Copco Thailand โดยทาง บริษัท ซีเทีย ได้สนับสนุนให้คำแนะนำและจำหน่ายอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน