Product > Gas Generator > Oxygen Generator

Oxygen Generator

- เครื่องผลิตออกซิเจน เทคโนโลยี PSA -

บริการออกแบบติดตั้งเครื่องผลิตออกซิเจน plant oxygen generator สำหรับใช้งานในสเกลอุตสาหกรรม หรือในงานการแพทย์ โดยใช้เทคโนโลยี pressure swing absorption หรือ PSA ซึ่งสามารถผลิตก๊าซออกซิเจน ได้อย่างต่อเนื่อง ประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาว ซึ่งดีว่าการซื้อออกซิเจนชนิด liquid หรือ cylinder มาใช้งาน

 • ให้ความบริสุทธิ์ถึง 90%-95%
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาวโดยการตั้ง plant ของตัวเอง
 • Low maintenance ง่ายต่อการดูแลรักษา

Specification

Model : OGP Series

Technology : Pressure Swing Absorbtion Oxygen Generator

Purity : up to 95%


Create Your Own Plant to Save Long Term Investment

Key Benefit

High Reliability

 • เทคโนโลยีขั้นสูง เรียบง่าย และทนทานต่อการใช้งานในระดับอุตสาหกรรม
 • สามารถกำหนดค่า purity ได้เอง ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ก๊าซที่มีค่า purity สูงเกินจำเป็นได้
 • ค่าใช้จ่ายต่ำ ในระยะยาวต่ำกว่าการซื้อออกซิเจนแบบ liquid หรือแบบ cylinder

On-Site vs. Liquid or Bottle Gas

 • ได้สิทธิการเป็นเจ้าของเครื่องผลิตก๊าซเป็นของตัวเอง
 • สามารถ supply ก๊าซเข้าระบบได้ตลอดต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
 • ง่ายต่อการต่อเข้ากับระบบปั๊มลม Air Compressor
 • ความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากระบบไม่ใช้ระบบแรงดันสูง
 • ง่ายต่อการจัดการ ไม่จำเป็นต้องมีการวางแผนการเติมก๊าซเข้าระบบ หรือการสิ้นเปลืองต่อการจ่ายเงินให้กับค่าขนส่งProduct Features

Pressure Swing Absorption

ด้วยเทคโนโลยี pressure swing absorption (PSA) นั้น สามารถทำให้สร้างระบบผลิตก๊าซออกซิเจน ที่สามารถทำงานได้ตลอดต่อเนื่อง โดยสามารถกำหนดค่าความบริสุทธิ์ (purity) ได้ตามต้องการ โดยหลักการทำงานคือ เม็ดสารจะทำการแยกโมเลกุลของก๊าซออกซิเจนออกจากก๊าซชนิดอื่นๆ ซึ่งทำให้ที่ outlet ของเครื่องเหลือเพียงก๊าซออกซิเจนบริสุทธิ์ไว้สำหรับใช้งาน

Exceptional Reliability

 • อุปกรณ์ออกแบบมาอย่างทนทางสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมหนักโดยเฉพาะ (Robust Design)
 • สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ทำให้มีระบบก๊าซไนโตรเจน supply เข้าสู่ระบบได้ตลอดเวลา
 • ขจัดโอกาสการผิดพลาดจากการ monitor สั่งก๊าซเข้ามาเติมภายในระบบ

Control and Monitoring

 • มาตรฐานมาพร้อมระบบ remote start - stop
 • รองรับ Modbus, Profibus และระบบ Ethernet
 • มาพร้อมอุปกรณ์ดาวเทียม Smartlink ทำให้สามารถทราบข้อมูลการทำงานของเครื่อง nitrogen generator ได้จากทุกที่

Desire Purity

เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน สามารถออกแบบค่าความบริสุทธิ์ ได้ตามความต้องการตามใช้งาน โดยค่าความบริสุทธิ์ สามารถออกแบบได้สูงสุดที่ 95%


Cost Saving

 • ค่าใช้จ่ายในการ operate ระบบต่ำ
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของ การสั่งซื้อ หรือค่าขนส่ง
 • ค่าซ่อมบำรุงระบบต่ำ
 • มาพร้อมระบบ standby mode ในช่วงที่เครื่องไม่มีการใช้งาน
 • มาพร้อมระบบ cycle time modulation algorithm ช่วยให้เครื่อง nitrogen generator ใช้ลมจากเครื่องปั๊มลมน้อยลงในช่วงที่มีการใช้ก๊าซในโตรเจนต่ำ

Installation Concept

หมายเหตุ : งานติดตั้งตามรูปด้านบนอ้างอิงปริมาณน้ำมันในลมอ้างอิงที่ ISO8573-1 : 2010 ที่ Class 1 กรณีที่ต้องการระบบที่เป็น oil free Class 0 อ้างอิงตาม ISO 8573-1 : 2010 จำเป็นต้องมีการออกแบบเฉพาะเป็นรายกรณีไป


- Oxygen Application -

Water Treatment

Ozone Production

Health Care

Glass Industry


Related Product / สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Air Compressor

ปั๊มลม Atlas Copco เกรดอุตสาหกรรมคุณภาพสูง ซึ่งสามารถเลือกประเภทตามการใช้งานและความเหมาะสมโดยแบ่งเป็น 3 ประเภท Oil Injected Air, Oil Free Air และ Piston Air Compressor

Learn More >

Air Dryer

เครื่องทำลมแห้ง air dryer Atlas Copco ออกแบบมาให้ใช้ร่วมกับปั๊มลมเพื่อดึงน้ำออกจากระบบลม ทำให้ลมที่ถูกใช่งานเป็นลมแห้ง สามาารถออกแบบให้รองรับกับ ISO 8573-1 : 2010 ได้

Learn More >

Mainline Filter

Atlas Copco Quality air treatment mainline filter อุปกรณ์กรองน้ำมันออกจากระบบปั๊มลม ให้ได้มาตรฐาน ISO 8573-1 : 2010 เพื่อทำให้ลมที่นำไปใช้งานอยู่ในสภาพที่สะอาดที่สุด

Learn More >

Energy Saving

บริษัท ซีเทีย จำกัด สามารถช่วยให้ผู้ผลิตลดค่าไฟภายในโรงงานไปได้กว่า 50% ภายใต้คำแนะนำของทีมวิศวกร ที่ผ่านการอบรมด้านพลังงานภายใต้ Atlas Copco Thailand

Learn More >

Product > Gas Generator > Oxygen Generator