Services>Rental

Rental Air Compressor

- บริการเครื่องเช่า -

บริการเช่าเครื่องปั๊มลม เครื่องทำลมแห้ง และอุปกรณ์ลมครบวงจรหลากขนาด โดยสัญญาเช่าสามารถแบ่งออกได้เป็นทั้งระยะสั้น และระยะยาวเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของโรงงานนั้นๆ

Services>Rental